За нас

   УЦ „ДЖИ ДИ АУТО” гр. Бургас, е учреден и регистриран на територията на област Бургас в началото на 2012 година.

   Основната дейност на учебния център е организирането и провеждането на шофьорски курсове от категории „В”, „С”, „ВЕ” и „СЕ”.

   В учебния център работят преподаватели с над 25 години професионален опит. В подготовката на водачи на МПС залагаме на индивидуален подход към кандидатите и високо качество на обучение. Съобразяваме се със свободното време и възможностите на всеки курсист.

   Автомобилният парк се обновява периодично. Модерните и нови автомобили са гаранция за висока успеваемост на нашите курсисти. Разполагаме с различни марки автомобили, като постоянно следим за тяхното техническо състояние, осигуряващо безопасно движение по пътищата.

   Съобразно нормативните изисквания, теоретичната подготовка се провежда в кабинет, оборудван с мултимедия, РС, таблети, интернет връзка и учебни помагала, необходими за оптималното усвояване на материала.

   Обучението по практика е съобразено със свободното време на кандидатите. За всеки курсист има индивидуален подход в зависимост от неговите умения и навици. Обучението се осъществява на територията на гр. Бургас и включва управление на автомобила в градски условия и извън населено място. За категориите „ВЕ” и ”СЕ” е предвидено и обучение на учебна площадка /полигон/.

   Учебният център предлага и варианти за разсрочено плащане в рамките на времетраенето на курса.