Услуги

Автошкола “Джи Ди Ауто” осигурява обучение за следните категории:

Категория "В" - ВОДАЧ НА ЛЕК АВТОМОБИЛ

Теоретично обучение  - 40 учебни часа, включващи: “Общо устройство на МПС” и “Безопасност на движението по пътищата”
Практическо обучение – 31 моточаса с учебен автомобил

Категория "ВЕ" - ВОДАЧ НА ЛЕК АВТОМОБИЛ С ТЕГЛЕНО РЕМАРКЕ, с допустимата максимална маса на ремаркето или полуремаркето над 750 кг до 3500 кг:
Практическо обучение – 12 моточаса, включващи управление на пътния състав на учебна площадка /полигон/ и по пътища в населено и извъннаселено място.

Курсът за категория ВЕ е без теория.

Категория "В(96)" - ВОДАЧ НА ЛЕК АВТОМОБИЛ С ТЕГЛЕНО РЕМАРКЕ, с допустима максимална маса над 750 кг, когато допустимата максимална маса на състава надвишава 3500 кг, но не надвишава 4250

Категория "С" – ВОДАЧ НА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ с тегло включително и това на товара над 3500 кг и до 8 места за сядане, без мястото на водача /8+1/
Теоретично обучение - 16 учебни часа, покрива темите ”Превоз на товари” и “Общо устройство на МПС”.
Практическо обучение – 20 моточаса, включващи управление на автомобила в населено и извъннаселено място


Категория "СЕ" – ВОДАЧ НА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ С ТЕГЛЕНО РЕМАРКЕ ИЛИ ПОЛУРЕМАРКЕ с допустима максимална маса ремаркето или полуремаркето над 750 кг
Теоретично обучение
 
- 4 учебни часа - "Ремаркета и системи за прикачване"                                                                 Практическо обучение - 16 моточаса, включващи управление на пътния състав на учебна площадка /полигон/ и по пътища в населено и извъннаселено място.

Шофьорски курс по чл. 157 - ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРАВОТО ДА СЕ УПРАВЛЯВА МПС - при отнето свидетелство поради изчерпани контролни точни от талона.                                                                                           Теоретично обучение - 40 учебни часа, включващи "Общо устройство на автомобила" и "Безопасност на движението по пътищата"