Обучение по чл. 157

 

При отнето свидетелство за правоуправление на МПС поради изчерпване на всичките 39 контролни точки от талона.

ИЗИСКВАНИЯ:

Кандидатът да е изтърпял шестмесечното си наказание
Да е преминал психологически тест за чл. 157

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Копие на лична карта
Копие да диплома за завършено образование /основно, средно или висше/
Копие на психологическото изследване /психотест/
Заповед от КАТ/ОДМВР по местоотчет за отнето свидетелство за правоуправление на МПС, заверена, че лишаването е изтърпяно

КУРСЪТ ВКЛЮЧВА:

  • Теоретично обучение - 40 учебни часа "Общо устройство на автомобила" и "Безопасност на движението по пътищата"
  • Вътрешен изпит по теория

ИЗПИТИ:

  • Теоретичен - изпитесн тест от 45 въпроса за 40 минути
  • Практически - управление на автомобила по пътища в населено място

   Изпитите се провеждат под виеонаблюдение

   ПРАВОСПОНОБНОСТТА ПО ВСЯКА КАТЕГОРИЯ СЕ ПРИДОБИВА ОТДЕЛНО, КАТО СЕ ЗАПОЧВА ОТ КАТЕГОРИЯ "В".

   Нов курс започва всеки понеделник на четна седмица от годишния календар. Времетраенето на курса е около 40 дни.