Категория В(96)

Свидетелство за управление на ППС в състав от МПС от категория В и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг, когато допустимата максимална маса на състава надвишава 3500 кг, но не повече от 4250 кг.

ИЗИСКВАНИЯ:

  • Навършени 18 г.
  • Притежаване на свидетелство за управление на МПС категория „В”

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  • Копие на лична карта
  • Копие на свидетелство за управление на МПС категория В, С, Д
  • Копие на диплома за завършено образование /основно, средно, висше/
  • Снимка паспортен формат – 1 бр.

        КУРСЪТ ВКЛЮЧВА: 

  • Практическо обучение – 4 моточаса на учебна площадка и по пътища в населено място

        Курсът е БЕЗ ТЕОРИЯ.

                   

        ИЗПИТ: Практически от две части:

  • Управление на пътния състав  на учебна площадка /полигон/ - изпълнение на елемент от три части: прикачване на състава, спиране на определено място и маневра на заден ход.
  • Управление на пътния състав по пътища в населено място минимум 25 минути и не повече от 35 минути.

          Навсякъде изпитът е под виеонаблюдение.

          Времетраене на курса – около 20 дни. Включване  -  веднага