Категория С

 

Свидетелство за управление на МПС с допустима максимална маса над 3500 кг и броя на местата за сядане са не повече от 8 без мястото на водача /8+1/. МПС от тази категория са различни от категория Д1 или Д и могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса до 750 кг.

ИЗИСКВАНИЯ:

 •  Кандидатът трябва да има навършени 21 г. и да притежава свидетелство за управление на МПС категория „В”
 •  За навършилите 18 г. и притежаващи свидетелство за управление на МПС категория „В”, законът дава възможност да преминат обучението и изпитите, но да получат свидетелството за управление на МПС кат. „С”, след посещение на курс и успеишно издържан изпит  за професионална компетентност.

       НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:    

 • Копие на лична карта,
 • Копие на шофьорска книжка и контролен талон,
 • Копие от диплома за завършено образование /основно, средно или висше/
 • Копие на документ за психологическо изследване
 • Снимка паспортен формат – 1 бр.

       КУРСЪТ ВКЛЮЧВА:   

 • Теоретично обучение – 16 учебни часа – „превоз на товари” и „общо устройсто на МПС”
 • Практическо обучение – 20 моточаса - управление на автомобила в населено и извън населено място.

       ИЗПИТИ:

 • ТЕОРЕТИЧЕН – Изпитен тест от 30 въпроса за 30 минути. Минимум точки 57 от общо 66
 • ПРАКТИЧЕСКИ -  Управление на товарния автомобил в населено и извън населено място. Изпитът се провежда под видеонаблюдение минимум 45 минути и не повече от 55 минути.

     Придобилите тази категория могат да управляват МПС от категория  „АМ”, ”С1”, ”Ткт”

     Курсът започва всеки понеделник на четна седмица от годишния календар и е с продължителност около 30 дни.