Категория В

 

Свидетелство за управление на МПС /леки, лекотоварни и товарни/ с допустима максимална маса, която не надвишава 3500 кг и броят на местата за сядане са не повече от 8 без мястото на водача /8+1/. МПС от тази категория могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса до 750 кг.

ИЗИСКВАНИЯ:

  • Кадидатът да има навършени 17 г. и 9 м.,
  • Кандидатът да има минимум основно образование.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  • Копие на лична карта
  • Копие на диплома за завършено образование – основно, средно или  висше
  • Снимка паспортен размер 1 бр.

       КУРСЪТ ВКЛЮЧВА:

  • Теоретично обучение – 40 учебни часа - „общо устройство на автомобила” и „БДП”
  • Практическо обучение – 31 моточаса в населено и извън населено място
  • Вътрешни изпити по теория и практика

                   Курсисти, които са преминали задължителните 31 моточаса, но не се чувстват уверени за самостоятелна работа и управление на автомобила, могат да продължат подготовката с допълнително обучение, като го съгласуват с инструктора за броя на часовете до постигане на желания резултат.

        ИЗПИТИ: 

  • ТЕОРЕТИЧЕН  – при навършени 17 г. и 11 м.  Изпитен тест от 45 въпроса за 40 минути.
  • ПРАКТИЧЕСКИ -  при навършени 18 г.  Управление на автомобила по пътища в населено място минимум 25 минути и не повече от 35 минути.

   Изпитите се провеждат под видеонаблюдение.

   Курсисти придобили тази категория имат право да управляват МПС от категория „АМ” – мотопед с работен обем на двигателя до 50 куб. см. и допустима максимална скорост до 45 км/ч., и категория „В1”

   Курс за категория „В” започва всеки понеделник на четна седмица от годишния календар. Продължителността на курса е около 50 дни.