Категория ВЕ

 

Свидетелство за управление на ППС в състав от МПС категория „В” до 3500 кг и ремарке или полуремарке с допустима максимална маса над 750 кг  до 3500 кг. По  време на курса и изпита, състава трябва да надвишава 4250 кг, съгласно последните изменения и изисквания за тази категория.

   УЦ „ДЖИ ДИ АУТО”   първи в региона предлага обучение за тази категория съгласно промените.

       ИЗИСКВАНИЯ:

  • Навършени 18 г.
  • Притежаване на свидетелство за управление на МПС категория „В”

       НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  • Копие на лична карта
  • Копие на свидетелство за управление на МПС кат. „В”, „С”, „Д”
  • Копие на диплома за завършено образование /основно, средно, висше/
  • Снимка паспортен формат – 1 бр. 

       КУРСЪТ ВКЛЮЧВА: 

  • Практическо обучение – 12 моточаса  на учебна площадка и по пътища в населено място

          Курсът е БЕЗ ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ.

       ИЗПИТ:  Практически от две части:

  • Управление на пътния състав  на учебна площадка /полигон/ - изпълнение на елемент от три части: прикачване на състава, спиране на определено място и маневра на заден ход.
  • Управление на пътния състав по пътища в населено място минимум 25 минути и не повече от 35 минути.

          Навсякъде изпитът е под виеонаблюдение.

          Времетраене на курса – около 20 дни. Включване  -  веднага